Muối Nghệ An xuất khẩu Nhật Bản

Liên Hệ

Hàng hóa : Muối Nacl 86% Min, Việt Nam sản xuất thị trường Nhật Bản

Commodity :  Sun -dried sea salt, – Nacl 86-91% – Made in north of Viet Nam