Muối hạt sạch miền Bắc

Liên Hệ

Muối biển sạch miền Bắc dạng hạt to đều cỡ hạt <3mm

Màu sắc trắng hoặc trắng đục cỡ hạt đều

Độ ẩm <10% – Hàm lượng Nacl ≥ 97%