Webcom to Visalco

GIỚI THIỆU

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Công ty TNHH một thành viên muối Việt Nam là đơn vị thành viên 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. Công ty được thành lập ngày 06/4/2012 theo quyết định của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. Tiền thân của Công ty là Tổng công ty muối Việt Nam – Tổng công ty nhà nước chuyên doanh mặt hàng muối, có nhiệm vụ thu mua muối nguyên liệu do diêm dân sản xuất ra và sản xuất, chế biến muối Iốt cung ứng cho toàn dân.

- Ngày 17/5/1995 Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) ra quyết định thành lập Tổng công ty muối Việt Nam trên cơ sở liên kết các công ty, xí nghiệp muối ở các địa phương

-  Năm 1997, Tổng công ty muối Việt Nam chuyển sang trực thuộc sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

       Ngoài chức năng kinh doanh mặt hàng muối, Tổng công ty muối Việt Nam còn thực hiện các nhiệm vụ chính trị – xã hội như: bảo đảm cân đối mặt hàng muối, cung cấp muối Iốt cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa theo chính sách của nhà nước; thực hiện bình ổn giá muối trên thị trường

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty muối Việt Nam đã lần lượt tiến hành cổ phần, tính đến cuối năm 2007 đã cổ phần hết chỉ còn lại Văn phòng Tổng công ty và một số đơn vị phụ thuộc.

Theo chủ trương của Chính phủ, muối và lương thực là những mặt hàng thiết yếu của đời sống xã hội, cần thiết phải tổ chức sắp xếp lại trong chiến lược sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Cuối năm 2009, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chủ trương sáp nhập Tổng công ty Muối vào Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. Sau sáp nhập, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc tiến hành tổ chức sắp xếp lại các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty muối cũ thành các chi nhánh trực thuộc. Ngày 06/4/2012, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đã có quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam do Tổng công ty Lương thực Miền Bắc làm chủ sở hữu trên cơ sở chuyển đổi từ các chi nhánh thuộc Tổng công ty Muối (cũ). Ngày 27/4/2012, Công ty chính thức đi vào hoạt động theo kế thừa toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Muối trước đây.

ĐỐI TÁC CỦA VISALCO

Đối tác
QC5
Đối tác
đối tác 2
Giường ngủ đẹp
QC2
QC4

Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

Số 5 -7 Hàng Gà, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Email: muoisachvietnam@gmail.com

Điện thoại:02439230321

Fax:02438243129

Bài Viết Mới
HOTLINE 0912375022
 
 
 
Thiết kế website