Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm( HACCP)

Những thành tựu đạt được trong hoạt động nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ vào thực tiễn đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu về  sử dụng muối ngày càng cao trong nước cũng như xuất khẩu.

Hiện nay công ty có 5 bằng sáng chế, trong đó có 4 bằng sáng chế độc quyền có khả năng chuyển giao công nghệ góp phần công nghiệp hoá hiện đại hoá ngành muối Việt Nam và ngày 18 tháng 10 năm 2013, Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam đã được tổ chức GIG (Guardian independent certification UK) cấp chứng nhận HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”, hay hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm”)  tạo thuận lợi cho sản phẩm muối của công ty xuất khẩu sang những thị trường lớn Hoa kỳ, Anh, Trung Quốc Nhật Bản… những nơi đòi hỏi nhu cầu rất khắt khe của việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của HACCP.

 

Tin Liên Quan